Tendenciák és eredmények: a DHK utánpótlás munkája az adatok tükrében I.

A közelmúltban tettük közzé honlapunkon utánpótlás csapataink 2019-2020-as szezonjának edzői értékeléseit.

Ezek az összefoglalók természetes módon lokális nézőpontot képviselnek, azaz a vetélytárs csapatok leginkább csak a bajnoki eredmények tükrében kerülnek tárgyalásra. Úgy gondoltuk, nem lenne haszontalan egy olyan rezümé elkészítése, amelyik a teljes hazai mezőnnyel összevetésben határozza meg a Debreceni HK csapatainak helyzetét az elmúlt fél évtized folyamán. Az elmúlt öt esztendő eseményeinek statisztikai alapú felvázolását az előképzéssel és a legfiatalabb, U 8-as korosztállyal kezdjük.

 

Jól szervezett előképzés, sikeres tanfolyamok

Közismert tény, hogy a korcsolyázás előképzést igénylő, speciális mozgásforma, melynek technikailag igényes elsajátítására a 6-9 éves életkor a leginkább alkalmas, a testi- és szellemi fejlettség, valamint a koordinációs készség függvényében. Ez az életszakasz a fogékonyság szempontjából is kitűnő, ezért világszerte ekkor kezdik el a gyermekek alapképzését, a jég világának megszerettetését és a jeges sportágak felé irányítását. A kezdők képzéseit vezető oktatók, edzők roppant nehéz feladatot teljesítenek, mivel figyelembe kell venni a kisgyermekek életkori sajátosságait, ugyanakkor teljesíteniük kell hozzátartozóik elvárásait is. Az itt végzett munka fő célja az, hogy a résztvevők élményszerű, játékos formában ismerkedjenek meg a hoki alapjaival és kialakuljon bennük a sportági kötődés is. Más út nem vezet előre, egy-egy félresikerült szezonkezdés hatásai hosszú évekig megmaradnak az egyesületek felmenő rendszerében. 

Az U 8-ban eredményes fejlesztő munka folytAz U 8-as (szupermini) korcsoportban optimálisan 30-35 fő körüli létszámra van szükség az induláshoz, ami a minőségi kritériumokat még nem érvényesíti automatikusan. 
A jégkorongozás 2015-16-ban, az általunk vizsgált első szezonban dinamikusan fejlődött Magyarországon, jégpályák épültek, növekedett a sportági egyesületek száma, ami együtt járt a szervezett utánpótlás munka fejlődésével. Ebben az idényben itthon 49 együttest neveztek a bajnokságba, a DHK 2 csapattal és 40 fő körüli benevezett játékossal képviseltette magát, ami egyértelmű növekedést jelentett a 2011-12-ben - az első TaO szezonban - elkönyvelt 30 fős létszámhoz képest. A tanfolyamok külső szervezését ekkor már megbízott edző végezte, a játékosok heti 3 jeges edzéssel készültek a tornarendszerű bajnokságra. Az MJSZ szervezésében a 2015-16-os idény során 70 tornára került sor, amelyeken nem számolták az eredményt.

A következő statisztika a benevezett csapatok és a klubok számát, illetve az MJSZ-tornák számát összesíti.
 

SZEZON CSAPATOK KLUBOK TORNÁK
2019-2020 82 56 89
2018-2019 105 53 81
2017-2018 78 47 95
2016-2017 69 44 98
2015-2016 49 ?? 70


A felsorolt adatok a csapatszámok, valamint az egyesületek számának erőteljes növekedését detektálják 2016 és 2018 között, bizonyára a TaO adta lehetőségekre alapozva. Az elmúlt idényben viszont visszaesett a benevezett csapatok száma, ami a rendszer telítődésére is utalhat, amikor az infrastruktúra fejlődése már nem tud lépést tartani a létszámnövekedéssel.

Ami házunk táját illeti, mennyiségi téren nem volt gond, a legkisebbek nevezési létszáma rendszerint 35 körül ingadozott, ami megfelelő volt az igényes korosztályos munka megvalósításához. A szakmai fejlesztés is tervszerűen folyt, a szuperminik heti 3 jeges és 1 száraz edzéssel készültek és rendszeresen (átlagosan évi 7-10 alkalommal) részt vettek részt az MJSZ szervezésű tornákon. Ezen túl gyakran szerepeltek meghívásos nemzetközi tornákon is, amelyekre hagyományosan a szezonok végén került sor, legtöbbször Miskolcon, illetve Debrecenben. Az U 8-as korosztályban folyó fejlesztő munka eredményességét bizonyítja, hogy a játékosok körében - különösen az utóbbi szezonok során - alig volt lemorzsolódás, a gyerekek bennmaradtak az egyesület rendszerében, ami több, mint biztató a folytatásra nézve.

A miniben legtöbbször 3 csapatot szerepeltettünk


 
Az U 10-es (mini) korosztály esetében az alapvető cél továbbra is a játék megszerettetése és a korosztályos létszámok benntartása volt az adott egyesület rendszerében.

 

SZEZON CSAPATOK KLUBOK TORNÁK
2019-2020 92 60 109
2018-2019 93 58 116
2017-2018 101 51 104
2016-2017 78 45 88
2015-2016 59 38 80


A statisztikákból kihámozható trend szerint a csapatok száma erőteljesen emelkedett, majd 2018-ban és 2019-ben kezdett stabilizálódni, miközben kicsit tovább nőtt az egyesületek száma. Mindez egyrészt örvendetes, hiszen a jégkorong térhódítását jelzi, másrészt bizonyára rövidesen elérjük azt a pontot, ahonnan már a rendszer (TaO) és az épület infrastruktúra korlátozhatja a mennyiségi növekedést.

A játékos létszám Debrecenben nem gátolta a tervszerű fejlesztést. A mini korosztály létszáma az elmúlt 5 évben rendszeresen 45 sportoló körül mozgott, a benevezett csapataink száma 2018-tól kezdődően kettőről háromra nőtt, akik heti 3 jeges edzés készültek az MJSZ rendezésében zajló tornákra. A hazai tornarendszer mellett a mieink rendszeresen részt vettek meghívásos tornákon is. Ilyen volt a miskolci és debreceni helyszínnel megszervezett nemzetközi mini torna, amelyeken 2017 után a hazai csapatok mellett erdélyi és szlovákiai együttesek is szerepeltek. Ezen felül rendszeresen ellátogattunk az Erdélyben rendezett Mikulás Kupákra is. 

Képzettségi szintkülönbségek az U 12-benAz U 12-es (előkészítő) korosztály több tekintetben is vízválasztó a játékosok számára. Hivatalosan még nem számolják az eredményt, viszont ekkor térnek át a teljes jégfelület használatára, ami a fizikai és technikai téren egyaránt jelentős kihívásokat tartogat. A mini korosztályok élvonalának mindez kevésbé ismeretlen terep, annál inkább a sportolók „derékhada” számra. Az eltérő képzettségi szinten mozgó játékosok szintre hozása nehéz edzői feladat, még úgy is, hogy már a 2015-16-os idényben is A, B és C- értékcsoportban rendezték meg a bajnoki küzdelmeket.

A csapatok száma 36 és 48 között váltakozott, az utóbbi szezonokra 45, illetve 44 együttest neveztek az előkészítő bajnokságokra. A DHK a vizsgált időszak kezdetétől 2 csapattal volt jelen a megmérettetéseken, rendszerint az A és a B értékcsoportban, az utóbbi két szezonban a B és a C, illetve az A és C értékcsoportba nyújtottunk be nevezést.

Szűkebb pátriánkban az elmúlt években visszatérő gondot jelentett, hogy a csapattagok egy része csak a szezon kezdetére tért vissza a vakációról, ezzel tovább nyílt az olló az amúgy is eltérő képzettségű játékosok között. Az alapozási problémák miatt a korosztályos edzőknek gyakran az idény közben kellett jelentős felzárkóztató munkát végezniük. Erőfeszítéseiknek köszönhetőn a rendszeres edzéslátogatók nagy része megfelelően fejlődött, de ez rendszerint csak a bajnoki idények vége táján vált igazán érzékelhetővé. A korosztályos együttesek száma a kezdeti 36 csapatról egy szezonnal később 45-re növekedett, azóta nagyjából ezen a szinten stabilizálódott.

Ebben a korosztályban a mindenkori csapatlétszámtól függően 470-540 hazai találkozóra került sor. 2017-ben az MJSZ A-csoportos zárótornát rendezett, ahol eredményt is hirdettek és a mieink A- csapata a 6. helyet szerezte meg. A mini korosztály versenynaptárából sem hiányoztak a nemzetközi események, mint például a ljubljanai U 12-es tornák, melyre az előkészítő csapataink rendszeresen ellátogattak.

U 14: váltakozó bajnoki eredmények, folyamatos fejlesztésAz U 14-es bajnokság közismerten az első évfolyam, ahol már van eredményszámolás és készülnek csapat-, valamint játékos statisztikák. A kamasz korú srácok néha nehezen találják meg az egyensúlyt a saját egójuk és a csapatérdek között, van tehát gondja az edzőknek ebben a korcsoportban is. Az öt évre visszanyúló csapatszámok arra engednek következtetni, hogy a TaO remek lehetőség, de korántsem csodaszer; a csapatok száma csak módjával emelkedett, pedig kb. 2017-re „felérhettek” az U 14-be az első TaO-s korosztályok. Vizsgálódásunk kezdetén 27 csapat alkotta a korosztályos bajnokság mezőnyét, ami egy évvel később 34-re nőtt, majd 36-ra, míg 2018-19-ben 37 volt a létszám, ugyanúgy, mint a tavalyi szezonban. A mieink létszáma a kezdeti 23 játékosról nehezen indult meg felfelé, abban az idényben (2015-16) a kölyöktől egészen az U 20-ig alacsonyak volt a korosztályos létszámok. A következő idényben az U 14-es sportolói létszám 37, majd 38 játékosra növekedett, 2018-ra pedig elérte a biztonságosnak nevezhető 41 főt. 2015-16-ban a hazai bajnokságban induló csapatokat 3 csoportra bontották, mieink a középszakasz után a 9. helyen tanyáztak, végül a 10. helyen végeztek. A következő idényben már két kölyök csapatot neveztünk a bajnokságra, ahol az A csapat a 3. helyen, a B-együttes a 23. helyen végzett, míg a 2017-18-as idényben az A együttes a 12., a B a 31. helyet szerezte meg. A 2018-19-es szezonban a két csapatunk teljesítménye az A-csoport 9. és C-csoport 4. helyére volt elegendő, míg az legutóbbi, félbeszakadt idényben az MJSZ a 8. és 27. helyre rangsorolta a mieinket. A statisztikai adatok szerint az A-csapatunk általában a mezőny első harmadának közepe-vége táján helyezkedett el, míg a B-együttesünk az utolsó harmadban. A korosztály a legjobb eredményt a 2016-17-es szezonban érte el, amikor bronzérmes pozícióban zártak. Ez volt az első igazán nagy sikere volt annak a kiemelkedő tehetségű társaságnak, amelyik nem sokkal később a serdülő, majd az ifi korosztályban is meghatározó szerepet játszott.

Az U 14-es korcsoport számos nemzetközi eseményen is a jégre lépett. A 2015-16-os szezon végén például a Tőketerebesen és Kassán rendezett tornákon vendégszerepeltek, míg a debreceni szervezésű National Instruments tornán a 2. helyet szerezték meg. A 2018-19-es idényben ők képviselték egyesületünket a csehországi Most-ban rendezett Húsvéti Kupán és a 6. helyen zárták a küzdelmeket.

Az U 14-ben helytelen lenne a korosztályban folyó szakmai munkát pusztán az elért eredmények alapján értékelni. Ebben az életkorban fontosabb a játékosállomány fizikai,-technikai- és mentális fejlesztése, felkészítése az előttük álló kihívásokra és feladatokra. Itt még be lehet várni az esetleg később érő játékosok felzárkózását is, nem „elengedve” nyilván a bajnoki mérkőzéseket, mivel az éles helyzetekben nyújtott jó teljesítmény mindig komoly motivációt jelent a sportolók számára. 

Összefoglalónk következő részében a három felső korcsoport előző fél évtizedét mutatjuk be, többnyire az adatok tükrében.

Ne maradj le semmiről!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  • TEVA
  • PWC
  • B.R.A. Company
  • CJHL
  • Marczi Skate
  • Debreceni Sportcentrum
  • ZolComp Network Kft.
  • Debreceni Jégcsarnok